Til hovedinnhold

Samhandling med personer med døvblindhet

Denne veiledningen gir deg et innblikk i hvordan det er å leve med døvblindhet.

Animert bilde av en blind som blir ledsaget og holder hånden på skulderen til ledsageren
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Veiledere, Bokmål
  2. Språk: Norsk bokmål
  3. Format: H5p- presentasjon
  4. Utvikler: NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ved Vegard Forøy, Anke Imsen, Peter Hjort, Lene Madsen Hageløkken, Annette Wilhelmsen Hansen, Gunnhild Haug, Siri Marie Tysnes, Lise Weggersen, Hilde Melvold Osen, Berit Søgård og Marit Eriksen.

Veilederen har som mål å vise hvor variert og sammensatt det kombinerte tapet av syns- og hørselssansen er. Vi håper også den vil bidra til at flere personer med døvblindhet blir oppdaget og fulgt opp.

Målgruppen for kurset er helsepersonell, personlige assistenter, støttekontakter, treningskontakter og andre personer i omgivelsene rundt den som hører og ser dårlig.

Veilederen ligger på nettstedet kunnskapsbanken.net.