Til hovedinnhold

Synrehabilitering vid dövblindhet

Forside med tittel
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bøker/hefter
  2. Utgiver: Nationellt kunnskapscenter för dövblindfrågor, 2022
  3. Forfatter: Karin Jönsson og Jenny Widmark

Boken retter seg mot de som jobber med synsrehabilitering i både privat og offentlig virksomhet uavhengig av arbeidsoppgaver. Formålet er å bidra med relevant kunnskap om syns- og hørselstap/døvblindhet som du kan ha nytte av i ditt arbeid. Boken har mange praktisk og pedagogiske tips om hvordan du kan tenke ved valg og utprøving av hjelpemidler samt gode tips for tilrettelegging av en konsultasjon. Du får også en enkel beskrivelse av høreapparater og hvordan disse kan brukes for å nyttiggjøre seg synshjelpemilder.

De som jobber med synsrehabilitering for personer med døvblindhet trenger å se synshemmingen som en del av døvblindheten for at resultatet skal bli så godt som mulig for den enkelte.
Forfatterne Karin Jönsson og Jenny Widmark understreker behovet for mer samarbeid mellom ulike kompetanser innen syns- og hørselsfeltet. Rehabiliteringsinnsatsen er ofte delt inn i fagpersoner med ulik kompetanse, som audiografer, optikere, pedagoger og teknikere.
Å leve med døvblindhet er tid- og energikrevende i seg selv, og det kan være helt umulig for personen selv å henge med og koordinere innsatsen.