Til hovedinnhold

Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

2. Bruke og utnytte rutinesituasjoner

Illustrasjon av tannbørste, seng, kopp og tallerken

Forklaring

For barn gir rutiner trygghet og oversikt i hverdagen. Styrken ved rutinene er gjentagelse og dermed gjenkjenning. Samspill og etter hvert begrepsutvikling krever gjentagelser, og gjentagelser er det mye av i hverdagen. Det er undervurdert hvordan de fleste foreldre forbereder barn på at de for eksempel skal legge seg om kvelden. Det å spise grøt, pusse tenner, ta på nattøy, finne kosedyret, synge godnattsangen og slukke lyset. Alt dette gir trygghet og oversikt over at det snart er natt og barnet skal sove.

At de samme situasjoner skjer hver dag i barnehagen, er en pedagogisk styrke som bør utnyttes. Rutiner gir trygghet og kan hjelpe til å danne forestillinger hos dem. Det er ofte i disse situasjonene at de første tegn-ord oppstår.

Eksempel

Det dannes en forestilling hos barnet om hva som kommer til å hende når man gjør det samme hver dag, for eksempel å vaske hendene før man spiser. Det å klatre opp trappen for å komme til lekerommet hver dag, gjorde at barnet visste hva som skulle skje, nemlig vår faste lekestund.

Før vi klatret opp trappen, tegnet jeg alltid rundt nøkkelen som vi låste opp døra med. Hun satt ved siden av meg og fulgte med på at jeg tegnet. Jeg benyttet en tykk tusj, på et lite papir. Dette bildet tok vi med og klistret på døra. Jeg bygget slik opp forståelsen av den konkrete nøkkelen, til at et bilde av den og til slutt tegnet for nøkkel/NØKKEL ble oppfattet. Slik fikk hun et forhold til bilder. Vi avsluttet lekestunden på samme måte, ved å låse døra og krabbe ned trappen. Her krabbet hun opp trappen til det lille rommet hvor vi lekte de samme lekene hver dag.

Side 3 av 15