Til hovedinnhold

Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

3. Samspill uten gjenstander

Illustrasjon av samspill mellom voksen og barn med og uten leker

Forklaring

Da jeg begynte arbeidet med barnet, valgte jeg å fjerne lekegjenstandene hun omga seg med. Dersom det var leker rundt henne, ble hun mer opptatt av disse enn av meg. Lekene forstyrret kontaktetableringen og gjorde det umulig å komme inn i en turtaking med henne. Turtaking uten leker måtte være etablert før jeg brakte inn lekegjenstander. Det å etablere et samspill der man er opptatt av hverandre er viktig.

Eksempel

Jeg benyttet meg av et lite rom der vi var helt alene. På gulvet la jeg en madrass hvor jeg lekte hermeleker med henne. I rommet var det ingen leker, da hovedmålet var at hun skulle bli interessert i samspill med meg. I denne videoen viser jeg hvordan jeg fikk henne til å bli interessert i mitt ansikt og vi ser forventningslek.

Her ser vi hvordan jeg lyttet til hennes utspill. Jeg ventet til hun var ferdig med for eksempel å trampe med bena, før jeg hermet etter henne ved å gjøre og uttrykke det samme som hun gjorde.

Side 4 av 15