Til hovedinnhold

Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

6. Betydningen av gjentagelser

Illustrasjon av et måltid hvor voksen sier grøt mange ganger til barnet.

Forklaring

Det å bli bevisst på hvor ofte vi benytter et begrep, ord eller tegn er viktig. Hørselshemmede barn må på samme måte som hørende barn oppleve repetisjoner i språkinnlæringen. De må få se at tegnet bli utført mange ganger, et par ganger er ikke nok. Det er viktig å benytte hendelser som skjer hver dag når man skal tilrettelegge for språklig utvikling.

Eksempel

Begrepet grøt blir for eksempel sagt mange ganger ved tilbereding og gjennomføring av et måltid hvor tale benyttes.

  • «Vil du ha grøt eller brødskive? Nå skal jeg helle oppi grøten, hvor er grøttallerkenen? Mamma vil også ha grøt. Vi må blåse på grøten, den er veldig varm. Vil du ha melk på grøten? Gap opp, nå kommer grøten, den var god! Når du er ferdig med å spise grøt skal vi lese i boken. Oi, jeg sølte visst litt grøt på bordet.»

Begrepet eller tegnet GRØT må altså benyttes like mange ganger som vi sier det, for eksempel under et måltid. Her ser vi at jeg venter til hun ser på meg og gjentar da tegnet SPISE.

Side 7 av 15