Til hovedinnhold

ADHD og Tourettes syndrom i skolen - veileder i utredning som grunnlag for tiltak

”ADHD og Tourettes syndrom i skolen – Veileder i utredning som grunnlag for tiltak” er et praktisk redskap for skole og PP-tjeneste.

forside til veiederen tegning av et barn
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped
  5. Forfatter: Marianne Akselsdotter og Britt Grimstad, Statped (2009).

Mange års erfaring med utredning av elever med ADHD og Tourettes syndrom samt kursvirksomhet, har vist at det er behov for en kortfattet oversikt over temaet. Boken er derfor basert på et ønske om at den kan gi lærere innsikt i hva vanskene dreier seg om og hva skolen kan gjøre.