Arenamodellen - En veiledningsmodell | www.statped.no

Arenamodellen - En veiledningsmodell

Artikkelen beskriver og evaluerer Arenamodellen. En veiledningsmodell rettet mot nettverket til barn med store og sammensatte funksjonshemminger.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Artikler, Bokmål, Tidlig innsats, Lærevansker og utviklingshemming

Format: PDF

Forfatter: Håvar Grøttland og Sidsel Romhus (2006).

Bakgrunn for prosjektet er å ivareta barn med store funksjonsnedsettelser og deres nettverk slik at disse får dekt sine hjelpebehov bedre enn i dag. Formålet er å gi deltakerne kunnskaper og muligheter til å utnytte sitt eget potensial bedre slik at barnet de har eller arbeider med, får en bedre livskvalitet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!