Til hovedinnhold

Asperger syndrom: Håndbok - Informasjon og tips til lærere i grunnskolen

Håndboken gir tips som lærere i grunnskolen raskt kan ta i bruk i pedagogisk praksis når elever har Asperger syndrom.

Forsidebilde for publikasjonen "Håndbok Asperger syndrom"
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Bokmål, Struktur, Sosiale ferdigheter, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped
  5. Utvikler: Statped og PPT i Stavanger kommune, 2018