Asperger syndrom: Håndbok - Informasjon og tips til lærere i grunnskolen | www.statped.no

Asperger syndrom: Håndbok - Informasjon og tips til lærere i grunnskolen

Håndboken gir tips som lærere i grunnskolen raskt kan ta i bruk i pedagogisk praksis når elever har Asperger syndrom. 

Fakta og tilgjengelighet

Forsidebilde for publikasjonen "Håndbok Asperger syndrom"

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Bokmål, Struktur, Sosiale ferdigheter, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Utvikler: Statped og PPT i Stavanger kommune, 2018

Utgiver: Statped

Håndboken kan med fordel brukes sammen med heftet Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!