Autisme og pedagogikk | www.statped.no

Autisme og pedagogikk

Bok om teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autismespekterforstyrrelser (ASF).

Fakta og tilgjengelighet

bokomslag, kolibri og blomst

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Bøker/hefter

Språk: Bokmål

Forfatter: Meral Øzerk og Kamil Øzerk

Utgiver: Cappelen Damm, 2020

Autisme og pedagogikk er en teoretisk og metodisk håndbok for å skape gode lærings- og utviklingsvilkår for barn med autisme/autismespekterforstyrrelse (ASF).

Barn med autisme/ASF trenger ofte mye hjelp for å mestre sosial kommunikasjon, språk, lek, vennskap, motoriske ferdigheter og felles oppmerksomhet. Forfatterne av denne boken presenterer en rekke teoretiske tilnærminger for arbeid med denne barnegruppen. De fokuserer spesielt på forståelse og håndtering av utfordrende atferd.

I tillegg inneholder boken kapitler om forekomsten av autisme/ASF internasjonalt og nasjonalt, komorbiditet, risokofaktorer, utviklingsteori, kognitiv teori og anvendt atferdsanalyse, prosedyrer, strategier, forskningsresultater, metodiske ideer og evidensbaserte metoder/praksiser.

Autisme og pedagogikk henvender seg til barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, logopeder og andre fagfolk som møter barn med autisme/ASF i sitt arbeid. I tillegg er den skrevet for studenter i blant annet spesialpedagogikk, pedagogisk-psykologisk rådgivning, vernepleie og psykologi.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!