Til hovedinnhold

Barn med ADHD i barnehagen

"Barn med ADHD i barnehagen - tilrettelegging for trivsel, lek og læring" er en bok skrevet for alle som jobber i barnehage. Boken forklarer på en lettfattelig måte hva ADHD er, hvordan det gir seg uttrykk hos førskolebarn, og hvordan ADHD i kombinasjon med andre vansker påvirker barns utvikling.

Bokomslag
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, AD/HD, Barnehage, Bøker/hefter, Bokmål, Tidlig innsats
  2. Språk: Bokmål
  3. Pris: 398 kroner
  4. Utgiver: Kommuneforlaget
  5. Forfatter: Yuliya Haugland og Rita Tangen

Målet med denne boken er å bidra til at barn med ADHD-relatert atferd eller ADHD-diagnose skal få et godt tilrettelagt barnehagetilbud og nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Boken gir barnehagepersonalet faglig kunnskap for å bidra til at barna får et barnehagetilbud som medfører trivsel og positiv utvikling.

Boken forklarer på en forståelig måte hva ADHD er, hvordan det gir seg uttrykk hos barn i barnehagen, og hvordan ADHD i kombinasjon med andre vansker påvirker barns utvikling. Forebyggende arbeid går som en rød tråd gjennom boka. Vi følger eksempelbarna Kari, Petter, Sander og Andrus fra mistanke om at «det er noe», gjennom kartlegging, samarbeid med foreldrene, PPT og andre hjelpeinstanser, og til tiltak er iverksatt. Boken beskriver konkrete forslag til hvordan barnehagepersonalet kan legge til rette for måltider, av- og påkledning i garderobe, lek- og læringssituasjoner, samt samlingsstunder, som kan ofte være utfordrende for barna.

Boken er først og fremst skrevet for barnehageansatte, men kan også være nyttig for foreldre, PPT, andre hjelpeinstanser og studenter ved førskolelærerutdanningen. Boken kan kjøpes i alle vanlige bokhandler.

Relaterte ressurser