Cause and Effect Sensory Sound Box | www.statped.no

Cause and Effect Sensory Sound Box

Cause and Effect Sensory Sound Box er en app som kan brukes til å jobbe med årsak/virkning, sansestimulering og ferdigheter i bruk av berøringsskjerm.

Fakta og tilgjengelighet

Appikon

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Autismespekter, Spedbarn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iOS, Sansestimulering

Størrelse: 44.5 MB

Språk: Engelsk

Systemkrav: iOS 9 eller nyere. Kompatible med iPhone, iPad og iPod Touch

Utvikler: www.cognable.com

Appen har mye til felles med Couse and Effect Sensory Light Box, men det er noen forskjeller som kan være av betydning for enkelte.
Den viktigste er den auditive tilbakemeldingen, hvor det er en større variasjon enn i Light Box. Lydens intensitet, varighet og frekvens variere ut fra hvor og hvordan skjermen aktiveres. Når du berører høyt oppe på skjermen, kommer en høy frekvens/tone, og berøring lengre ned på skjermen gir en lavere frekvens/tone. Intensiteten i lyden vil også være raskere dersom skjermen aktiveres i et raskere tempo. (Disse egenskapene kan være ulike avhengig av hvilken scene du velger.)

 • Appen er utviklet for elever med komplekse utviklingshemninger og opplæringsbehov, autisme og synshemminger. Den egner seg likevel for alle som har behov for å oppøve ferdigheter og motivasjon ved bruk av berøringsskjerm eller har nytte av visuell og auditiv stimulering. Du kan også bruke den til begrepslæring knyttet til egenskaper ved animasjoner og lyd.

  • Bruk den for å skape et visuelt bilde av lyd og visuelle erfaringer om hva lyd er.
  • Gi taktile erfaringer med lyd; lydens vibrasjoner kan kjennes ved å holde nettbrettet i en flat hånd, samt i fingeren, når du aktivere skjermen. Dyp tone gir sterkere vibrasjoner en lysere toner.
  • Arbeide med begreper som beskriver lyd; høy, lav, rask, rolig, etc.
  • Inkludering: Appen egner seg godt som visuelle og auditive effekter i en forestilling eller presentasjon. Koble nettbrettet til en interaktiv tavle eller et lerret og la eleven dele med andre det den styrer i appen.
  • Bruk den for å skape motivasjon til å berøre skjerm/bryter. Du kan legge inn bakgrunnsbilder av ting du vet barnet responderer på eller bilder av ark med oppgaver.
  • Bruk den i avslappingsøvelser eller som en beroligende pauseaktivtet
  • Skru på bryter for mikrofon for å aktivere appen ved hjelp av lyd. Dette kan være nyttig for de som trenger å øve på bruke stemmen. 
 • I hovedmenyen kan du velge mellom 18 ulike scener med tilhørende animasjon og lyd. Når du har valgt en scene, lades appen, bakgrunnen kommer frem og du kan begynne å berøre/aktivere skjermen. Du har tilgang tilbake til hovedmenyen ved et lite kryss nederst i høyre hjørne. Appen er enkel å ta i bruk og har en nøytral layout, Menyen er oversiktlig å navigere i og innstillingene lett tilgengelige. Lydene er syntetiske.

  • Velg bakgrunnsfarge ved å dra fingeren opp fra bunnen av skjermen.
  • Bruk bilder fra kamerarullen eller livevideo som bakgrunn.
  • Skjermen aktiveres bare ved bruk av en finger/berøring, ikke flere, slik som du kan i Cause and Effect Sensory Light Box.
  • Tilgjengelig for bryterstyring ved bruk av brytere for berøring eller ved bruk av mikrofon.
  • Sett tidsintervaller for hvor lenge hver aktivering av skjermen skal gjelde.

Relaterte læringsressurser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!