Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker | www.statped.no

Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker

Her kan du laste ned et veiledningshefte og en IOP-mal som kan brukes av pedagogiske team som skal lage individuelle opplæringsplaner (IOP) for elever med omfattende og kombinerte lærevansker. 

Fakta og tilgjengelighet

Forside Deltakelsesfokusert IOP

Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser

Format: Veileder i PDF, mal i Word

Utvikler: Knut Slåtta

Utgiver: Statped

Veiledningsheftet beskriver en IOP-mal der læreren inviteres til å utforme kunnskapsmål og ferdighetsmål som er knyttet opp mot naturlige aktiviteter og situasjoner som er betydningsfulle i elevens liv.

IOP-malen retter seg inn mot en gruppe elever som har betydelige utfordringer med å forstå, bevege seg og bearbeide sanseinntrykk, og som i stor grad er avhengig av en kroppslig basert kommunikasjonsform.

Elevenes utfordringer er så omfattende at kompetansemålene i Kunnskapsløftet er lite aktuelle. Opplæringen trenger en alternativ innretning som sikter seg inn mot økt mestring, deltagelse og livsutfoldelse i dagliglivet. Utdanningsdirektoratet peker i sin «Veileder for Spesialundervisning" på at opplæring for elever med store avvik fra læreplanen kan rettes inn mot følgende områder:

  • praktiske ferdigheter
  • kommunikasjon
  • nærhet og samhørighet
  • verdsatte sosiale roller
  • egenomsorg

Med noen tilpasninger kan IOP-en også brukes som individuell utviklingsplan (IUP) i barnehager.

Veileder i spesialundervisning

Informasjon om skolenes handlingsrom til å tilpasse ordinær opplæring slik at elever får et tilfredsstillende utbytte, når rett til spesialundervisning trer inn, og saksgang.

Gå til udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!