Til hovedinnhold

Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk

En dynamisk kartleggingsprøve i matematikk bidrar til å avdekke hvordan eleven tenker når han eller hun arbeider med faget. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og videre læringspotensial med støtte fra en kompetent voksen. Kartleggingsprøven er tilpasset fra 1.-5. trinn og fra 5.-10. trinn.

Gutt regner på tavle
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Utgiver: Statped, 2013.
  4. Forfatter: Svein Astrup
  5. Utvikler: Statped

Denne reviderte utgaven fra våren 2013 har følgende nye momenter:

  • Videoeksempler fra dynamisk kartlegging - se her (www.acm1.no/dynamisk-undervisning)
  • Mer brukervennlige notatark
  • Nye oppgaver rettet spesielt mot elever i ungdomsskole og videregående skole
  • Videreutviklede og nye oppgaver i flere av emnene

Relatert ressurs