Elever med vansker i matematikk - en veileder i utredning og tiltak | www.statped.no

Elever med vansker i matematikk - en veileder i utredning og tiltak

Veilederen er et verktøy for lærere og PP-tjeneste i å forstå og hjelpe elever med en vanske som tidligere har blitt viet liten oppmerksomhet.

Fakta og tilgjengelighet

Bokomslag person med en kalkulator som hode

Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Forfatter: Marianne Akselsdotter, Britt Wenche Grimstad, Eva Margareta Engenes

Utgiver: Statped, 2008

Veilederen “Elever med vansker i matematikk” er primært utviklet for å bistå lærere og fagpersonell i PP-tjenesten i arbeidet for å finne ut av vanskene. Den er tenkt å kunne fungere som et praktisk verktøy i utredningsprosessen, i samarbeidet mellom PP-tjeneste, skole og foresatte. Veilederens siste del tar opp aktuelle tiltak som kan være nyttige i tilrettelegging av undervisningen. Testing og kartlegging som gjennomføres i utredningsarbeidet, skal alltid ende opp med tiltak. Det endelige målet for utredning er å øke matematikkferdighetene hos eleven.

I saker som henvises Øverby kompetansesenter, har PP-tjenesten etter hvert
økt fokus på elevers manglende matematikkferdigheter. Veilederen “Elever
med vansker i matematikk” er primært utviklet for å bistå lærere og fagpersonell
i PP-tjenesten i arbeidet for å fi nne ut av vansk ene. Den er tenkt å
kunne fungere som et praktisk verktøy i utredningsprosessen, i samarbeidet
mellom PP-tjeneste, skole og foresatte. Veilederens siste del tar opp aktuelle
tiltak som kan være nyttige i tilrettelegging av undervisningen. Testing
og kartlegging som gjennomføres i utredningsarbeidet, skal alltid ende
opp med tiltak. Det endelige målet for utredning er å øke matematikkferdighetene
hos eleven!

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!