Flerspråklig opplæring for elever i ungdomsskole med kort botid | www.statped.no

Flerspråklig opplæring for elever i ungdomsskole med kort botid

Flerspråklige og minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge, kan lære norsk og få læringsutbytte når undervisning aktiviserer erfaringer, er samordnet og identifiserer oppfølgingsbehov. 

Fakta og tilgjengelighet

rapport forside, tre ungdommer som står sammen og smiler

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Flerspråklighet, Norsk, Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Bokmål, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Forfatter: Espen Egeberg og Helene Fulland

Utgiver: Statped, 2017

Elever i ordinære klasser, innføringsklasser, mottaksklasser og mottaksskoler kan ha lite skoleerfaring og norskspråklige ferdigheter. De kan få et bedre grunnlag for undervisning på norsk ved 

  • å aktivisere kunnskap og språkferdigheter gjennom førstespråket først
  • å få dypere forståelse av sentralt innhold i et undervisningstema heller enn å gjennomgå mange temaer
  • å få arbeide med stoff i forkant av gjennomgang i ordinær klasse

Dette forutsetter at faglærer, tospråklige lærere og øvrige som arbeider med elevene,

  • planlegger og samordner læringsinnhold i fellesskap
  • identifiserer oppfølgingbehov så tidlig som mulig

Tilnærmingen er prøvd ut i et utviklingsprosjekt mellom Statped og Fredrikstad kommune. Tiltak for bedre kompetanse og pedagogisk tilrettelegging for nyankomne ungdommer i ungdomsskoler er dokumentert i en rapport fra prosjektet. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!