Født med alkoholskade | www.statped.no

Født med alkoholskade

En film om unge med skader på grunn av alkoholbruk i svangerskapet. Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) er en samlebetegnelse for alkoholrelaterte fosterskader.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Filmer (video), Bokmål, Tidlig innsats, Brukerhistorier, Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)

Språk: Bokmål

Utvikler: Statped i samarbeid med Kompetansesenter Rus, region Sør, Borgestadklinikken og R-BUP med støtte fra Helsedirektoratet

Utgiver: Statped, 2012

I denne filmen møter vi Fredrik, Jacob og Veronika og familiene deres. De deler sine erfaringer og forteller sine historier om å leve med FASD og FAS. Jacob (12) sliter med konsentrasjonsvansker og synes skolen og lekser kan være utfordrende. Fredrik (14) er opptatt av åpenhet og forteller hvordan nettopp det, har vært nøkkelen til forståelse gode venner. Veronica (21) forteller om en tøff skolegang hvordan hun har kjempet seg vei til målet om en lærlingeplass på sykehjemmet.

Vi møter også professor ved NTNU, Jon Skranes og Sidsel Brurarøy, nevropsykolog ved Barneklinikken ved Haukeland sykehus som gir innsikt i hva FASD er og hvordan leve med det.

Heftet "Åpne for læring" er en ressurs til lærere, PPT og foreldre for å kunne legge til rette for barn og unge med Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) i skolen.

  • Hvert år blir trolig mellom 300 og 600 barn i Norge født med skader på grunn av alkoholbruk i svangerskapet.  Det er anslått at blant disse er mellom 60 – 120 barn alvorlig skadet og kan ha FAS, Fetal Alcohol Syndrom.

    Det er store mørketall når det gjelder FASD. Mange får andre diagnoser eller blir ikke fanget opp i det hele tatt.

    Alkoholen kan skade ulike organer. Skader på barnets sentralnervesystem kan gi varige hjerneskader som varierer i omfang fra konsentrasjonsvansker til utviklingshemming. Konsekvensene kan være store og skaper som oftest utfordringer i forhold til læring og sosialt liv.

    Alkoholbruk i svangerskapet er trolig den hyppigste ikke-genetiske årsaken til lærevansker i den vestlige verden, og sannsynligvis finnes det en elev i hver tredje klasse som har problemer på grunn av bruk av alkohol i svangerskapet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!