Til hovedinnhold

Fra fødsel til småbarn

Filmen "Fra fødsel til småbarn" gir et innblikk i oppfølging av premature barn og deres foreldre.

bilde av et spebarn
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Spedbarn, Filmer (video), Bokmål, Tidlig innsats, Brukerhistorier, Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)
  2. Språk: Bokmål
  3. Pris: 85 kroner
  4. Utgiver: Statped, 2019

Hvert år fødes omkring 180 ekstremt premature barn i Norge (før 28. uke). Det brukes store ressurser på medisinsk innsats ved fødsel. Men hva når sykehusoppholdet er over? Hva når familiene kommer hjem og skal klare seg selv? Mange foreldre til premature barn opplever denne overgangen som krevende.

Statped har i samarbeid med Prematurforeningen gjort erfaringer med systematisk oppfølging av familier med premature barn. Målsetning med prosjektet er å se hvordan oppfølgingen påvirker barnas utvikling og familienes situasjon. Prosjektet foregår i et tett samarbeid med Sørlandet sykehus, som har ansvar for den medisinske oppfølgingen. Barna og familiene følges opp de tre første leveårene.

I filmen møter vi familien Hansen/Wikne, som har tvillingene Daniel og Johan på åtte og en halv måned (etter fødselsdato). De var seks uker for tidlig fødte. Vi møter også familien Mangseth Hornes, som har Stian på sju måneder (etter fødselsdato), og som var ni uker for tidlig født. Vi møter familiene hjemme når de får besøk av pedagogene Kirsten Ruud og Arlene Temte og får del i deres tanker rundt det å ha et prematurt barn. Filmen gir et innblikk i måten det har vært jobbet med oppfølging av premature barn på i dette prosjektet.

En stor takk til familiene som bidrar i filmen.