Til hovedinnhold

Inkludering: Hva, hvordan og hvorfor

En analyse av begrepet inkludering.

  1. Kategori: Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bokmål, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Publisert i tidsskriftet Bedre skole nr. 3, 2010.
  5. Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen

Artikkelen baserer seg på et doktorgradsprosjekt initiert av Høgskolen i Finnmark, hvor oppdraget er å se på relasjonen mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring. Prosjektet inngår som et delprosjekt i høgskolens «Tilpasset opplæring, spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter knyttet til innføring av Kunnskapsløftet».