IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy | www.statped.no

IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

IVAS er et informasjons- og kommunikasjonsverktøy som er tilpasset personer med Asperger syndrom.

Fakta og tilgjengelighet

Forside- IVAS

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: Perm med konkretiseringsmateriell

Forfatter: Unni Andersen og Ellen Kleven

Utgiver: SPISS

Hovedformålet med informasjonsverktøyet IVAS er å finne hva personen selv opplever som betydningsfullt for å ha en god og meningsfull skolehverdag/arbeidsdag.

IVAS-permen består av to deler:

 1. For elever fra og med 4.trinn og ut videregående skole
 2. For voksne som skal ut i videreutdanning og/eller arbeid.

Konkretiseringsmaterialet i IVAS består av en «pyramide» som utgjør en gradert skala fra 1 til 6 og brikker/ordkort til 9 kategorier for hver av delene.

Kategoriene er:

 1. Skoleaktiviteter/fag eller Mitt syn på arbeid/studie
 2. Arbeidsmåter
 3. Læringsstil
 4. Organisering, struktur og forutsigbarhet
 5. Stressfaktorer
 6. Sosial samhandling
 7. Sosial forståelse
 8. Selvstendighet
 9. Asperger syndrom (AS)

Materialet er tilrettelagt slik at personen som blir intervjuet kan kompensere for sine vurderingsvansker ved å bruke denne skalaen på en konkret måte. Permen inneholder foruten ordkort og pyramide, notathefte for barn/ungdom og for voksne, samt rapportmal og en teoridel.

Materiellet kan fint brukes med personer med andre utfordringer enn autisme/Asperger, dersom man unnlater å bruke kategori nr. 9.

spiss.no finner du også notatskjema, filmsnutter og mer info om IVAS.

IVAS har tidligere vært utgitt av Statped (2009, 2012 og 2015). IVAS 2019 er revidert og utgitt av SPISS.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!