Kartlegging av interesser hos multifunksjonshemmede | www.statped.no

Kartlegging av interesser hos multifunksjonshemmede

Kartleggingsmateriell og veileder for nærpersoner som skal kartlegge interesser hos personer med multifunksjonshemming – et kartleggingsverktøy for interessekartlegging. 

Fakta og tilgjengelighet

Tekst "Multifunksjonshemming – interessekartlegging"

Kategori: Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Utvikler: Terje Dalen

Utgiver: Statped

Kartleggingsverktøyet du finner her, er enkelt og kan brukes av familiemedlemmer og fagpersoner. Det kan hjelpe nærpersoner til å bygge opp en idébank med aktiviteter som skaper livskvalitet og glede i tilværelsen til personer med multifunksjonshemming. Veilederen begrunner hvorfor det er viktig å kartlegge interesser med tanke på mål og innhold i barnehage- og/eller skoletilbud.

Kartleggingsmateriellet kan bidra til at mange barn, unge og voksne med multifunksjonshemning kan få dokumentert interessene sine på en grundig og god måte. Når stemmene deres blir hørt, kan de få mye av det de liker, inn i egne liv. Interessekartleggingen kan være til hjelp for

  • å lage utviklingsfremmende tiltak
  • å gi personer med multifunksjonshemning et livsinnhold med mye glede og god livskvalitet

For selvstendige borgere i velstandsland styrer interesser store deler av livet. Hvordan vi opplever å ha god livskvalitet henger nøye sammen med at vi har et livsinnhold som i stor grad er i tråd med interessene våre. Materiellet du finner her, gir grunnlag for at dette også skal gjelde for mennesker med multifunksjonshemning.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!