Keep Track Comai

Bruk Keep Track Comai til å strukturere og trygge hverdagen med påminnelser, timer og sjekklister.  

Fakta og tilgjengelighet

App-ikon

Kategori: Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Autismespekter, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Apper/programvare, iOS, Android, Struktur, Kognitive ferdigheter, Aktiviteter i dagliglivet (ADL), Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming

Språk: Norsk bokmål, svensk, dansk og engelsk.

Systemkrav: iOS 9.2 eller nyere iPhone og iPad, Android 4.1 eller nyere

Utvikler: Keep Track Calender

Keep Track Comai er en kalenderapp som gir deg påminnelser og viser sjekkliste med bildestøtte til hendelsene du har lagt inn. Appens funksjoner er gode å bruke for personer som har et ekstra behov for støtte knyttet til faste rutiner, forutsigbarhet i hverdagen, påminnelser og tidsforståelse.

Faste gjøremål legges inn som sjekkliste og timeren kan brukes når ulike oppgaver utføres og forberede eleven til overganger. Sjekkliste og timer kan brukes separat eller kobles til kalenderhendelser. Appen gir god struktur og forutsigbarhet som for mange kan bidra til å dempe stress, gi økt selvstendighet og trygge skolehverdagen og ellers i hverdagen.

 • KeepTrack kan være et godt verktøy for de som trenger oversikt, struktur, forutsigbarhet og påminnelser i hverdagen. Det kan gjelde personer med AD/HD, Autismespekterforstyrrelser og personer som trenger støtte tilkonsentrasjon og hukommelse. Den er fleksibel og du legger inn alt innhold selv, noe som gjør det enkelt å tilpasse til individuelle behov. 

  • Medbestemmelse og eierforhold: velg og sett inn hendelser, bilder, huskelister og timer sammen med den som skal bruke støtten.
  • Språkforståelse: Bruk den som visuell støtte for å forstå hendelser og rutiner i løpet av dagen og ved bruk av guider som viser steg-for-steg i aktiviteter, f. eks. dagsrytmen i en barnehage, timeplan på skolen eller fremgangsmåte i en oppgave.
  • Dagsplanen kan lages i samarbeid mellom for eksempel hjem og skole.
  • Veiled eleven på hvordan appen kan brukes som støtte og når og hva som er hensikten. 
  • Vibrasjon på alarmer og hendelser når appen er i forgrunnen
  • Sjekkliste: ubegrenset antall punkter, legge inn bilde, lagre liste som mal, knytte til hendelser.
  • Kalender: ulike visninger; måned, uke, dag og liste. Legge inn bilde, tekst, sjekkliste og timer. Fargemarkering for hendelse, gjentagelse av hendelsen hver dag, hver uke, annen hver uke, hver måned og en gang i året. Påminnelse for hendelse, timer som teller ned til hendelsens slutt.
  • Timer: Vises som sirkel eller prikker. Varsles med alarm, blink på skjerm. Kan knyttes til hendelse i kalender.Du kan legge til overskrift, bilde, farge og beskrivelse av timeren.
  • Inntil 5 støttepersoner som kan se kalenderen din. (Premium versjon 18kr pr mnd)
  • Synkroniseres med Google kalender. Hendelser i google kalender kan ikke redigeres i appen. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!