Lærende skoler : innovasjonsteori som redskap i systemrettet arbeid | www.statped.no

Lærende skoler : innovasjonsteori som redskap i systemrettet arbeid

For mange systemrettede utviklingsprosjekter gjennomføres i skolen uten at læringsutbyttet står i forhold til ressursene man investerer.

Fakta og tilgjengelighet

omslag

Kategori: Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Format: PDF

Forfatter: Anne Sofie Samuelsen

Utgiver: Statped, 2008

Heftet ”Lærende skoler - innovasjonsteori som redskap i systemrettet arbeid” presenterer suksessfaktorer knyttet til dette arbeidet. Ivaretakelse av suksessfaktorene kan bidra til en mer helhetlig, konsistent og langsiktig satsning innen skoleutvikling og dermed et større utbytte både på kommune- og skolenivå.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!