Til hovedinnhold

Lærende skoler : innovasjonsteori som redskap i systemrettet arbeid

For mange systemrettede utviklingsprosjekter gjennomføres i skolen uten at læringsutbyttet står i forhold til ressursene man investerer.

omslag
  1. Kategori: Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped, 2008
  4. Forfatter: Anne Sofie Samuelsen

Heftet ”Lærende skoler - innovasjonsteori som redskap i systemrettet arbeid” presenterer suksessfaktorer knyttet til dette arbeidet. Ivaretakelse av suksessfaktorene kan bidra til en mer helhetlig, konsistent og langsiktig satsning innen skoleutvikling og dermed et større utbytte både på kommune- og skolenivå.