Life is Strange | www.statped.no

Life is Strange

Life is Strange er et historiebasert spill. Det kan være et godt utgangspunkt til arbeid i språkfag, samfunnsfag og KRLE med tematikk knyttet til ungdomskultur, relasjoner og sosialisering.

Fakta og tilgjengelighet

Logo til Life is Strange med bilde av Max

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Samfunnsfag, KRLE, Engelsk, Norsk, Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, iOS, Mac, Android, Windows, Pedagogisk bruk av teknologi, Digitale spill, Underholdningsspill

Språk: Engelsk, tysk, spansk, fransk, italiensk, portugisisk

Systemkrav: PlayStation,  Xbox One, Xbox 360, iOS, Microsoft Windows, Mac OS, Linux

Utvikler: Dontnod Entertainment

I spillet møter du Max, en jente som oppdager at hun kan endre fortiden. Hun har nettopp flyttet tilbake til hjembyen og er i ferd med å ta opp kontakten med tidligere venner. Max står, som andre tenåringer, overfor mange utfordrende situasjoner og dilemmaer gjør det vanskelig å vite hva som er rett og galt. Din oppgave i spillet er å velge hva Max skal gjøre i de ulike situasjonene hun står i. Dette påvirker hva som skjer videre, men alle elevene vil likevel møte samme avslutning. Spillet har 16 års aldersgrense.

 • Den tydelige fortellingen i spillet gjør at det egner seg godt å bruke som et alternativ til skriftlig tekst i fagene engelsk og norsk. Spillet kan derfor være et godt alternativ for elever som trenger en annen tilnærming til tekst.

  Spillet egner seg for eksempel godt i undervisning som skal ta for seg språklige virkemidler, tekstanalyse og formidling. Historien tar utgangspunkt i ungdomskultur, kriminalitet, seksualitet, relasjoner og vennskap. Tematikken er derfor aktuell inn mot flere kompetansemål i samfunnsfag og KRLE. Alle elevene vil møte samme slutt, men i motsetning til annen litteratur får du være med å påvirke handlingene til hovedpersonen underveis. Tematikken inviterer til samtale om psykisk helse og kan være et fint utgangspunkt å bruke til samtale og diskusjon i klassen. Historien og dialogene i spillet oppleves autentiske og mange unge vil nok kjenne seg igjen i problemene Max møter på.

  Dette er et spill som elevene enten kan spille hver for seg eller i grupper eller full klasse. 

  Forslag til kompetansemål

  Kompetansemål i norsk etter 10. årstrinn 

  • Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster.
  • Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger.
  • Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder.

  Kompetansemål i engelsk etter 10. årstrinn

  • Bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
  • Forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner
  • Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner

  Kompetansemål i KRLE etter 10. årstrinn

  • Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur

  Kompetansemål i samfunnsfag etter VG1/VG2

  • Definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
  • Analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer

  Kompetansemål i norsk etter VG1/VG2

  • Tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster

  Det vil være flere kompetansemål å trekke inn om læreren legger opp til å bruke spillet som utgangspunkt til videre skriftlig eller muntlig arbeid. For eksempel:

  • Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon (norsk etter 10. årstrinn).
  • Skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler (norsk etter VG1/VG2).
  • I journalen finner du informasjonen Max samler. Denne er fin å bruke som utgangspunkt for flere undervisningsopplegg.
  • La elevene lage dagbok fra hendelsene i spillet.
  • I innstillinger kan du endre undertekster til stor tekst.
  • Utforsk første del av spillet i full klasse. Læreren bør modellere og vise hva som er nødvendig for å forstå kontrollene i spillet.
  • Spillet er delt inn i ulike episoder og det er mulig å kjøpe kun enkelte episoder.
  • Du kan bli kjent med spillet ved å søke "walkthrough" og spillets navn på YouTube.
  • Du kan få hjelp til å forstå kontrollene i menyen. Velg «help & options» deretter velg «how to play».
 • Spillet er enkelt å forstå og du får gode instruksjoner underveis. Historien er tekstet og det gis god auditiv støtte. Dette er et spill de aller fleste vil mestre.

  Life is Strange er tilgjengelig på flere plattformer. På nettbrett styres spillet med touch, det fungerer ikke å bruke eksternt tastatur. På PC brukes tastaturet for å navigere deg rundt. For å ta valg i spillet kan du velge om du vil bruke mus eller tastatur.

  • Lydinnstillinger – både på hovedvolum, musikk, stemmer og SFX.
  • Språkinnstillinger, både hovedspråk og undertekster.
  • Kontrollinnnstillinger – x- og y-akse, venstrehendt kontroll, joystick kontroll, kamerafølsomhet.
  • Teksten i ulike spillelementer kan forstørres.
  • Skjermstørrelse (på PC).

Spill i skolen

På temasiden kan du lese om fordelene med digitale spill som inkluderende læringsaktivitet, hvordan tilrettelegge, samt tips og erfaringer og eksempler på spill. 

Gå til temasiden

Programmering for barn med særskilte behov

På denne siden finner du en innføring i hva programmering er, hvordan du kan jobbe med programmering i skole og barnehage og nyttige tips til tilrettelegging.

Gå til temasiden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!