LOC | www.statped.no

LOC

Utsolgt
LOC kartlegger overgangen fra intuitiv til operasjonell tenkning vedrørende grunnleggende begreper hos 4- til 8-åringer.

Fakta og tilgjengelighet

Omslaget til veiledningen til LOC

Kategori: Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Matematikkvansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Kartleggingsmateriell, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser

Pris: 2350 kroner + frakt

LOC (= logiske operasjoner og konservasjon) kan brukes på barn med skolefaglige eller sosiale vansker, og gir informasjon om nivået deres for logisk tenkning. LOC kan brukes til å fastsette mental alder innen overgangen fra intuitiv til operasjonell tenkning. Testen består av i alt 24 delprøver innenfor følgende områder for logiske tankeoperasjoner:

  • Seriering (rangering) kartlegges ved hjelp av oppgaver i forhold til både enkel seriering og seriering med innskudd av flere elementer.
  • Numerasjon (antallsoppfatning) kartlegges ved hjelp av oppgaver med en-til-en korrespondanse. Progresjonen i oppgavene er at barnet også blir spurt om antall og om tallkonservasjon ved å skjule en rekke med elementer bak en skjerm.
  • Klassifikasjon kartlegges ved hjelp av geometriske figurer i forskjellige farger og størrelser. Progresjonen i oppgavene er økende kriteriekrav i forhold til gruppering.
  • Konservasjon kartlegges ved hjelp av farget vann og plastelina. Her utfordres oppfatning av mengde når denne endrer form.

LOC er utarbeidet av Renzo Vianello og Maria Laura Marin ved Institutt for utviklings- og sosialpsykologi, Universitetet i Padura. Den er et resultat av mange års forskning og har blitt administrert til flere tusen barn (blant annet ca. 400 med mentale handikap). Testen er standardisert og aldersnormert overfor ca. 600 italienske barn i alderen 4-8 år og er validert mot andre tester som WISC-R, WPPSI og Colombia Mental Maturity Scale. LOC er oversatt til norsk ved Svein Nymoen og Jorunn Grøholt ved Torshov kompetansesenter etter tillatelse fra Renzo Vianello.

LOC kan gjennomføres av alle fagpersoner med generell testkompetanse.

Materiellet inneholder en testkoffert + en kort manual.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!