Til hovedinnhold

Matematikkompasset

Matematikkompasset gir muligheter for en bred forståelse av en vanskelig matematikksituasjon.
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Pris: Gratis
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped
  5. Forfatter: Tone Dalvang og Espen Daland, Illustrert av Jon Dalvang

Redskapet kan brukes for å undersøke relasjoner mellom det å utvikle seg som person, lære matematikk og delta i fellesskap.

Når du skal:
• planlegge, gjennomføre og vurdere rikere og mer variert opplæring i faget.
• undersøke samhandlinger i matematiske opplæringssituasjoner.
• støtte opp under utredning, tilråding og IOP-dokumenter.
• bidra med helhet og fokus i tverrfaglige møter.

Målgruppe: Lærerstudenter, spesialpedagoger og PP-rådgivere.

Last ned fagartikkel om Matematikkompasset,fra Bedre skole nr 3/2016 s. 72-76