Til hovedinnhold

Mine tegn: Babyboka

Når foreldre bruker håndtegn i kommunikasjon med babyen, får barnet en bedre språkforståelse og et bedre ordforråd, viser forskning. For barn med forsinket språkutvikling kan tegn være et nyttig redskap for å forstå og uttrykke seg. «Mine tegn: Babyboka» består av av en bok og en film (link i boka) og skal være en hjelp på veien for foreldre, førskolelærere og andre.

Voksen og barn som kommuniserer sammen ved hjelp av tegn-til-tale
  1. Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Spedbarn, Barnehage, Bøker/hefter, Tidlig innsats, Tegn-til-tale, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser
  2. Pris: Gratis nedlastbar pdf-versjon av bok (med link til video)
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2019
  5. Utvikler: Statped

Boka og filmen gir en enkel innføring i de første tegnene og hvordan en kan jobbe videre. filmen viser hvordan tegnene gjøres og inneholder også to historier om familier som har gjort erfaringer med tegn-til-tale.

«Mine tegn: Babyboka» er laget først og fremst til dem som nylig har fått vite at barnet har en språkvanske, eller som har en risiko for forsinket språkutvikling. Materiellet er ment å være en hjelp for å komme i gang så tidlig som mulig med å bruke tegn som et hjelpemiddel. Men boka og filmen vil også kunne være et nyttig hjelpemiddel for alle foreldre som rett og slett har lyst til å berike barnets kommunikasjon og språk ved å bruke tegn.

Denne læringsressursen er en del av Mine tegn-serien som i alt består av:«Mine tegn: Babyboka» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i de første leveårene.«Mine tegn i barnehagen» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i førskolealder. «Mine tegn: Skolestart» er en videreføring med temaer knyttet til overgangen fra barnehage til skole.

Denne læringsressursen er en del av Mine tegn-serien som i alt består av:

«Mine tegn: Babyboka» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i de første leveårene.

«Mine tegn i barnehagen» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i førskolealder.

«Mine tegn: Skolestart» er en videreføring med temaer knyttet til overgangen fra barnehage til skole.