Til hovedinnhold

Minoritetsspråklige elever og ordlæring

I denne artikkelen har forfatteren sett at ordforråd har stor betydning for barns tilegnelse av språk og kunnskaper.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Flerspråklighet, Bøker/hefter, Bokmål, Ord- og begrepsopplæring, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: først publisert i Psykologi i kommunen nr. 1, 2012
  5. Forfatter: Finnborg Scheving, Statped

Mange minoritetsspråklige barn har et lavt ordforråd når de begynner på skolen, men det kan være en utfordring a styrke ordforråd både for disse og øvrige elever i klasse/skolen. De siste årene har det vært økende interesse for hvordan skoler og barnehager kan tilrettelegge for læring av ordkunnskap. Særlig har det vært interesse for å finne metoder som kan fungere som en integrert del av opplæringen. Her beskrives et ordlæringsprosjekt som ble gjennomført i en ordinær andreklasse våren 2011.