Til hovedinnhold

Notater

Bruk Notater til å strukturere innhold med støtte av bilde, lyd og video.

Appikon streker som på en notatblokk
  1. Kategori: Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Dyspraksi, Språkforstyrrelser, Lese- og skrivevansker, Afasi, Nonverbale lærevansker, Utviklingshemming, Tourettes syndrom, Autismespekter, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Apper/programvare, iOS, Mac, Android
  2. Systemkrav: iOS, Android, Mac

Notater er en innebygd app på iPad og iPhone. Det gjelder også for andre nettbrett og smarttelefoner. I appen lager du notater som kan sorteres i mapper. Du kan legge inn bilder og video som visualiserer, konkretiserer og støtter opp om innholdet i en eventuell tekst du skriver. Appen har også tegnefunksjon og du kan legge til lydfiler. I en opplæringssituasjon kan appen blant annet brukes til å ta notater fra undervisningen, lage huskelister, sette opp oppskrifter for hvordan ulike oppgaver skal gjennomføres og skrive sosiale historier.

Sosiale historier og tegneseriesamtaler