Til hovedinnhold

Number Pieces og Number Pieces Basic

Bruk plassverdibrikker som visuell støtte i arbeid med matematikk.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iOS, Android, Windows, Web
  2. Systemkrav: iOS 7.0 eller nyere, windows 10, 1.0.0 (Google Crome)
  3. Utvikler: mathlearningcenter.org

Numbers Pieces basic er en app utformet som en tavle med hundreplater, tierstaver og enerruter. Brikkene fungerer som visuell støtte i arbeid med mengeoppfatning, rekkeordning og plassverdisystemet. Appen har en nøytral layout, og vil derfor kunne appellere til flere aldersgrupper. Den egner seg godt i begynneropplæringen, men også på høyere trinn for elever som har behov for konkretisering og visuell støtte i matematikk.

Beskrivelse av ressursNumbers Pieces basic er en app utformet som en tavle med hundreplater, tierstaver og enerruter. Brikkene fungerer som visuell støtte i arbeid med mengeoppfatning, rekkeordning og plassverdisystemet. Appen har en nøytral layout, og vil derfor kunne appellere til flere aldersgrupper. Den egner seg godt i begynneropplæringen, men også på høyere trinn for elever som har behov for konkretisering og visuell støtte i matematikk.En lignende app er Number Pieces basic (link). Det er en forenklet versjon uten tellelinje som har mer fokus på plassverdisystemet, telle, addere og subtrahere.Hvordan virker den?Appen er enkel utforming og er lett å bruke. Den består av en side som ser ut som en tavle med de forskjellige brikkene på venstre side og verktøylinje i bunn. For å ta i bruk de forskjellige brikkene, dras de inn fra siden der de ligger. Film fra utviklerneInnstillinger/funksjonerMed verktøylinjen kan du:-Velge farge, rotere og duplisere brikkene.-tegne- og skriveverktøy -Talltastatur-Infoknapp der du kan lese om hvordan appen virker.Pedagogisk brukPedagogisk bruk av apper i matematikk (link til egen side)Tips og Ideer til bruk av appen-Visualisere regnestykker innen de fire regneartene, tieroverganger.-Sette sammen deler i grupper på ti og dele dem opp.-Bruke de forskjellige fargene for å skille mellom grupper-Gruppere og sortere.-Skrive ligninger og uttrykk med tekstverktøyet.-Tegne plassverditabell og plassere brikkene på riktig plass.-Ta skjermdump og lagre i album på iPaden til dokumentasjon og videre arbeid.-Skjermdumper kan hentes fra album inn i verktøyapper som Book Creator for å bruke bildene i videre arbeid. Les mer om bruk av verktøyapper i matematikk her.Bare for Number Pieces:-Bruke den ekspanderende tellelinjen som et målebånd til å vise verdien av brikkene som er satt sammen.-Zoom og skroll for å jobbe med større samlinger av brikker.