Numicon | www.statped.no

Numicon

Numicon er et visuelt materiell som benytter mange sanser i barns matematikk tilnærming. Numicon er laget for at barn skal få et godt grunnlag for forståelse av matematikk i førskolealder, de første skoleår og elever med særlige behov.

Fakta og tilgjengelighet

Innholdet i grunnsettet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Konkret materiell, Konkretiseringsmateriell, Bokmål, Nordsamisk, Lærevansker og utviklingshemming

Språk: Bokmål, Nordsamisk

Pris: 3299 kr

Format: Konkret materiell og håndbok med aktivitetskort.

Utvikler: NUMICON Ltd., England. Statped v/ redaktør Jarl Formo har tilpasset materiellet til norsk.  Anne Dagmar Biti Miklasen, Tor Persen og Kirsten Wirkola, Statped, har tilpasset det til nordsamisk. Sametinget har ved å bevilge ressurser muliggjort å gjennomføre dette prosjektet.

Loga Numicon birra davvisámegillii.

Numicon bygger på et billedspråk som bruker former for å representere hvert tall. Formene er laget slik at sammenhengen mellom tallene kan sees uten å benytte skrevne siffer. Numicon bidrar til å utvikle en forståelse av tall og sammenhengen mellom dem. Dette er viktig for å utvikle hoderegning og skriftlig matematikk. Det er lett å følge Numicons steg-for-steg program som er illustrert med fotografier. Bruk av flere sanser appelerer til ulike læringsstiler. Elevene blir motivert av bildeformer og utvikler positive holdninger til matematikk.

Innhold: Numicon grunnsett, veiledning og materiell.

 

 • Numicon er laget for å utnytte tre av barns sterke sider for å hjelpe dem til å forstå tall. De tre sterke sidene omfatter:

  • å lære gjennom handling
  • å lære gjennom å se
  • barns sterke evne til å lære mønster

  Numicon er laget for at barn skal prøve ut, legge merke til og utforske mønster. Numicon er laget for å hjelpe barn til å se sammenheng mellom tall gjennom å prøve ut og se sammenhenger mellom aktivitetene. Det som er viktigst for barn å forstå, er at tall ikke bare er noe tilfeldig, men at de sammen lager et høyt organisert system fylt av mange slags mønster.

  En del av Numiconmateriellet er aktivitetskortene som forklarer aktiviteter og gir forslag til videre arbeid. Både aktivitetene og forslagene til videre arbeid er laget for å hjelpe barn til å utvikle tekning i relasjon til tall som det er henvist til i aktivitetene; mønster, rekkefølge, telling, videre fra telling, plassverdi, addisjon og subtraksjon.

 • I undervisningen er det viktig at elevene får en følelse av mestring. Den visuelle strukturen i Numicon og den praktiske selvkorrigerende karakteren i aktivitetene bygger opp om barnets selvtillit. Dette fører til at de er villig til å ta nye utfordringer. Ved å dele barnas oppdagelser og gi dem en positiv tilbakemelding, oppmuntrer man til en positiv holdning til faget. Barnets matematiske forståelse kan bli oppmuntret ved å hjelpe dem å se sammenhengen mellom deres arbeid med Numicon og andre relevante aktiviteter. Ved å se sammenhenger utvides deres mentale forestillinger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!