Til hovedinnhold

Oppvekst med funksjonshemming – familie, livsløp og overganger

Funn fra et prosjekt som har fulgt familier til barn med funksjonshemming fra barna var små til overgang til voksen alder. Åtte korte filmer med professor Jan Tøssebro sortert etter tema.

Tøssebro
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Filmer (video), Statpeds ressurser
  2. Format: Filmer

Eksempler på funn gjort i prosjektet:

  • Segregering øker med alder - ender med at 71,8 % er utenfor skoleklasser i videregående skole.
  • 85 % av personer med funksjonsnedsettelser (i studien) innvilget uføretrygd i en alder av 18-19 år.

Tøssebro har studert barn med funksjonsneddsettelser som ble født på 1990-tallet, da institusjoner ble lagt ned i stor skala og inkluderingsidealet ble holdt høyt. Forskningen har gitt unik innsikt 
i livet til barna og deres nærmeste.

PS: Trykk på ikonet "CC" dersom du vil se en film tekstet.

Om studien

Hjelpeapparatet: Fragmentert og uoversiktlig, tilfeldig rettighetsinformasjon

Familielivet: Ikke flere skilsmisser, og søsken klarer seg bra

Arbeidslivet: Far deltar fullt, mor jobber deltid, og de sliter med økonomien

Kulturdeltakelse: Mor og far deltar mindre enn gjennomsnittet

Integrering: Segregering øker med alder - ender med 71,8 %

Fremtid: 85 % er innvilget uføretrygd når de er 18-19 år


Råd til hjelpeapparatet: Tenk helhet!