Oppvekst med funksjonshemming – familie, livsløp og overganger | www.statped.no

Oppvekst med funksjonshemming – familie, livsløp og overganger

Funn fra et prosjekt som har fulgt familier til barn med funksjonshemming fra barna var små til overgang til voksen alder. Åtte korte filmer med professor Jan Tøssebro sortert etter tema.

Fakta og tilgjengelighet

Tøssebro

Kategori: Sammensatte lærevansker, Filmer (video), Nettressurser, Statpeds ressurser

Format: Filmer

Eksempler på funn gjort i prosjektet:

  • Segregering øker med alder - ender med at 71,8 % er utenfor skoleklasser i videregående skole.
  • 85 % av personer med funksjonsnedsettelser (i studien) innvilget uføretrygd i en alder av 18-19 år. 

Tøssebro har studert barn med funksjonsneddsettelser som ble født på 1990-tallet, da institusjoner ble lagt ned i stor skala og inkluderingsidealet ble holdt høyt. Forskningen har gitt unik innsikt 
i livet til barna og deres nærmeste.

PS: Trykk på ikonet "CC" dersom du vil se en film tekstet.

Om studien

Hjelpeapparatet: Fragmentert og uoversiktlig, tilfeldig rettighetsinformasjon 

Familielivet: Ikke flere skilsmisser, og søsken klarer seg bra 

Arbeidslivet: Far deltar fullt, mor jobber deltid, og de sliter med økonomien 

Kulturdeltakelse: Mor og far deltar mindre enn gjennomsnittet 

Integrering: Segregering øker med alder - ender med 71,8 % 

Fremtid: 85 % er innvilget uføretrygd når de er 18-19 år 


Råd til hjelpeapparatet: Tenk helhet!

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!