PP-tjenesten i førersetet i en samisk kontekst | www.statped.no

PP-tjenesten i førersetet i en samisk kontekst

Rapport fra kompetanseutviklingsprosjekt for PP-tjenesten i Finnmark. Prosjektet er knyttet til arbeidet rundt barn og unge med autismespekterforstyrrelser.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Autismespekter, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Bokmål, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Utgiver: Statped

Denne rapporten bygger på kompetanseutviklingsprosjektet – « PP-tjenesten i førersetet i en samisk kontekst (2009 – 2010)». Prosjektet hadde som intensjon å jobbe systemgjennomgripende. Det betyr å ha fokus på individ-, faglig/metodisk- og administrativt nivå. For å få en helhetlig tenkning rundt eleven er det nødvendig at aktørene (skolen, PP-tjenesten, foresatte og andre) jobber tettere sammen.


Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statped Nord Finnmark og SEAD (Samisk spesialpedagogisk støtte) og 4 kommuner (Karasjok, Kautokeino, Tana og Porsanger) i Finnmark. Alle ligger innenfor samisk forvaltningsområde. I denne rapporten er noen av erfaringene formidlet. Prosjektdeltakere fra Statped Nord og SEAD: Sissel Kløvjan, Signe Solås, Gunnhild Helland, Lisa Baal og Arild Kjølsrud.

Rapporten er skrevet av Gunnhild Helland, Sissel Kløvjan og Lisa Baal.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!