Til hovedinnhold

QR-koder

Tips og ideer til hvordan du kan bruke QR-koder for å tilrettelegge for læring i barnehagen, grunnskolen og videregående.

QR-kode
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Apper/programvare, iOS, Android, Lærevansker og utviklingshemming

QR står for Quick Respons, altså rask tilbakemelding. Hensikten er at den skal være lett å avlese. Kodene lages i en QR-kodegenerator på internett og kan deretter leses av en QR skanner på smarttelefonen eller nettbrettet. Du kan enkelt bruke kamera på læringsbrett og telefon til å skanne koden. Du åpner kamera og peker linsen mot koden. Da kommer lenken fram på skjermen. Du kan også bruke QR-kode apper. De har gjerne flere funksjoner, som for eksempel å lagre koder du skanner.

tre barn rundt en ipad

I en pedagogisk sammenheng kan derfor QR-koder gi rask og enkel tilgang til informasjon og tilpassede oppgaver både ute og inne. Å skanne koder kan i seg selv være motiverende for mange og ved å bruke et digitalt verktøy kan elevene også benytte seg av tilpasninger som tilgengelighetsfunksjoner og lese- og skrivestøtte. QR-koder kan tilpasses og brukes fra barnehage til videregående.

barn på tur i snøen