Til hovedinnhold

Rådgivning til minoritetsspråklige foreldre fra et multikulturelt perspektiv

Denne artikkelens tema er multikulturell rådgivning og relasjonen PP-rådgiver og innvandrerforeldre.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Artikler, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: HTML
  4. Utgiver: Statped, 2005
  5. Forfatter: Meral R. Øzerk

I tråd med økt innvandring har skolen fått nye foreldregrupper. Skolen og PPT må nå forholde seg til, og samarbeide og kommunisere med, en enda mer heterogen foreldregruppe enn før. Skolenes og PP-rådgivernes møte med slike nye målgrupper gjør i økende grad multikulturell rådgivning til et aktuelt tema.