Til hovedinnhold

Rom for mangfold

En inkluderende skole for alle er et overordnet ideal i norsk skole. Likevel strever mange. Hvorfor er det så vanskelig å få til inkludering i praksis? Filmen kan brukes som et verktøy i arbeidet med inkludering.

Cover - Rom for mangfold
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Autismespekter, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Filmer (video), Brukerhistorier, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)
  2. Språk: Norsk
  3. Utvikler: Statped

«Rom for mangfold» er en film med samling av eksempler og intervjuer. Disse kan brukes som utgangspunkt for samtaler om inkludering i skolen. Filmen inneholder fem historier om skoler som har jobbet med inkludering ut fra forskjellige perspektiver. Ulike skoler med ulike elever og med ulikt utgangspunkt. I tillegg kan du klikke deg inn på forskjellige temaer der professor Thomas Nordahl og forsker Gidske Holck svarer på sentrale spørsmål om inkludering.

Målgruppen for «Rom for mangfold» er lærere, studenter, PPT og andre som er opptatt av at skolen skal være en inkluderende arena for alle. Intervjuene og filmklippene kan sees som de står, eller brukes som et utgangspunkt for videre samtaler omkring inkludering.

Det finnes ingen enkle svar på hvordan lykkes med inkludering. Det er ingen fasit. Men det finnes mange som har gjort interessante erfaringer. Og det finnes fagkunnskap å lytte til.

Her kan du lese mer om hva filmen inneholder.