Til hovedinnhold

Matematihkka mánáidgárddis

Matematikk i barnehagen er en ressursperm laget for å vise eksempler og motivere til systematisk arbeid med matematikk i barnehagen.

Forside ressursperm, foto av innsiden på et telt og tre reinsdyr under.
 1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Barnehage, Bøker/hefter, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk
 2. Språk: Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.
 3. Pris: 250 kr
 4. Format: Perm med løse ark
 5. Utvikler: Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola. I prosjektgruppa har også Álttá siidda ansatte vært med.Til lulesamisk: Solvår Knutsen Turi. Til sørsamisk: Åsta Joma Granefjell

Loga Matematihkka mánáidgárddis birra davvisámegillii.

Ressurspermen er delt inn i tre ulike emner og følger årsplanen til barnehagen:

Problemløsing og språkforståelse

 • Løse dagligdagse utfordringer, følge instruksjoner, delta i samtale.
 • Språkforståelse er en naturlig dela v problemløsning. Barna må forstå begreper som er knyttet til matematikk.

Geometrisk forståelse

 • Barna skal kjenne begreper knyttet til kroppsdeler og vite hvor kroppsdelene er.
 • Utvikle spatiale evner inneholder det å tolke bilder, leke med mønster, praktisk geometri og måling.
 • Bevegelse er rytme, koordinering, motorikk, balanse, kroppsbeherskelse, utholdenhet, hurtighet og skrive tall.

Tallforståelse

 • Tall, tallrekker og telling
 • Forstå hvordan tall brukes. Tallforståelse må knyttes til barns praktiske erfaringer, og utvikles dess flere muligheter barna har til å samtale om tall.

Til hvert emne er det knyttet et visst antall aktivitetskort med forslag til ulike aktiviteter, samtaletema, bøker, sanger og fortellinger.