Til hovedinnhold

PCS-symbolaálgu

PCS-symbolaálgu er et gratis sidesett i programmet TD Snap. Den er perfekt å bruke som en start for å bli kjent med og lære å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i form av grafiske symboler.

Tablet med sidesett
  1. Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Apper/programvare, iOS, Android, Windows, Bokmål, Nordsamisk, Tidlig innsats, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  2. Pris: Gratis
  3. Systemkrav: iOS, Android, Windows
  4. Utvikler: Tobii Dynavox (2023)

Loga PCS-symbolaálgu birra davvisámegillii.

PCS (Picture Communication Symbols) er en standardisert samling av grafiske symboler som brukes som støtte i kommunikasjon og språkutvikling. PCS er den mest brukte symbolsamlingen i verden, også i Norge. PCS brukes i kommunikasjonsløsninger som støtte til tale, bevegelser, peking og andre former for kommunikasjon, som en del av en multimodal kommunikasjon.

Kommunikasjonsappen Snap Core First publiseres også på nordsamisk høsten 2024. Følg med på Statped sine nettsider!

Skjermbilde av ordlisten “Mine klær”.
Skjermbilde av tematavle tilknyttet påkledning.

Se video om PCS-symbolstart/PCS-symbolaálgu på Youtube. Filmen er på norsk).

PCS-symbolstart/PCS-symbolaálgu er gratis. Se hvordan du kan hente den til TD Snap programmet. Filmen er på norsk. Slik skaffer du PCS-symbolstart - YouTube.

Utviklet av Tobii Dynavox v/Cathrine Redi på norsk. Sidesettet er oversatt og tilpasset til nordsamisk av Statped/Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD). Prosjektgruppe: Lone Nergård Boine, Marit Inger Pulk, Solveig Kristine Oskal og Bente Martinsen. Sametinget har ved bevilgning av ressurser gjort det mulig å gjennomføre prosjektet.