Sammen er vi best | www.statped.no

Sammen er vi best

Sosiale læringsprosesser med tanke på inkludering på individ-, klasse- og skolenivå. En kasusstudie med et spesielt fokus på en elev med diagnosen AD/HD.

Fakta og tilgjengelighet

omslag

Kategori: Sammensatte lærevansker, AD/HD, Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Format: PDF

Forfatter: Grete Hoven, Ketil Johnsen, Anne Lise Angen Rye.

Utgiver: Statped, 2006

Målet for prosjektet har vært å utvikle elevenes samarbeidsferdigheter. Rapporten viser hvordan en med grunnlag i sosiokulturell teori har gitt veiledning til lærerne slik at de har blitt mer bevisste på å støtte elevene i denne prosessen.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!