Sånn vil jeg ha det | www.statped.no

Sånn vil jeg ha det

Støttemateriell for samtale om hvordan barn med autismespekterforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom vil ha det på skolen og skolefritidsordningen.

Fakta og tilgjengelighet

Forside støttemateriell

Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Tourettes syndrom, Autismespekter, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Bøker/hefter, Kartleggingsmateriell, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Språk: Norsk

Format: PDF

Forfatter: Av aukt. logopeder Ida Rosenqvist & Julia Andersson Oversatt og tilpasset norsk skole og skolefritidsordning av: Annelise Bølling Gundersen, seniorrådgiver Statped

Utgiver: Statped

Den voksne sin oppgave gjennom en samtale med barnet er å finne ut av hva eleven trenger, og hva vi kan gjøre for å legge bedre til rette for barnet, - både på system og individnivå. Det er viktig å få eleven til å se behovet for, og godta den tilpasningen og tilretteleggingen de trenger på skolen og på skolefritidsordningen.

For å lykkes med å tilpasse for eleven er det desto viktigere å lytte til elevens egne tanker om hva som hjelper i skolen, og hva som stresser eller gjør det vanskelig å være der. De har ofte kloke tanker om hva som kan hjelpe dem. «Sånn vil jeg ha det» er et materiell som kan gi støtte til denne samtalen. Verktøyet gir eleven en mulighet og opplevelse av medbestemmelse, samtidig som han/hun og lærer guides mot sentrale punkter i tilretteleggingen.

«Sånn vil jeg ha det» er primært rettet mot 3. til 6. trinn rettet mot barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser, som autismespekterforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom. Det kan også egne seg for eldre og yngre barn og ungdom, avhengig av kognitivt nivå og modenhet.

Om støttemateriellet

Støttemateriellet er laget i pdf og er delt inn Sånn vil jeg ha det på skolen og Sånn vil jeg ha det på SFO/AKS. Støttemateriellet tar for seg områdene:

 • Planlegging, organisering, gjennomføring og avslutning av aktiviteter
 • Instruksjoner og informasjon
 • Kommunikasjon og relasjoner
 • Å vise hva jeg kan
 • Energi og stress
 • Fysisk arbeidsmiljø

Hvert tema inneholder bilder som støtter opp om innholdsforståelsen av tema. 

Les mer om støttemateriellet under Pedagogisk bruk.

 • Visuell støtte

  Hvert tema i "Sånn vil jeg ha det" er støttet opp av bilder. Enkel visuell støtte er viktig i all tilrettelegging av informasjon for mennesker med ulike grader av funksjonshemming eller forståelsesvansker.

  Bevissthet rundt barnas behov 

  Materiellet er delt opp i områder som er viktig for å øke bevisstheten om barnets sensitivitet og spesifikke behov for forutsigbarhet. Dette kan lede til økt trivsel, produktivitet og læring, noe som igjen kan bidra til økt trygghet og økt tilstedeværelse på skolen, både faglig og sosialt.

  Gjennomføring

  "Sånn vil jeg ha det" er bygget opp på en måte som gjør det mulig å dele opp samtalen og prate om ett og ett område av gangen. Man bør også skrive ned tilleggskommentarene eleven skulle ha, samt støttebehov som kommer tydelig fram gjennom samtalen.

  Sjekkliste

  En fin måte å vise barnet at det blir tatt på alvor er å oppsummere samtalen. Lærer/pedagog kan lage et utkast til en sjekkliste eller avtale som oppsummerer det begge parter oppfatter som viktigst å huske på i hverdagen, over en tidsbegrenset periode. Dette er en liste som eleven og læreren må være enige om at stemmer med virkeligheten og det er fint om eleven kan sette sin signatur på den, på lik linje med læreren. Dette forplikter. Det vil også fungere som et fint og trygt verktøy om det skulle komme en vikar eller det skjer en annen overgang ifht lærerbytte, klassebytte eller skolebytte. I hovedsak er det en sjekkliste som sier noe om det som det er snakket om, sånn at eleven opplever å bli tatt på alvor.

  Se eksempel på sjekkliste (PDF)

  Sjekkliste laget i appen Book Creator

  Sjekklister kan lages i ulike apper. Her er et eksempel fra appen Book Creator. Les mer om appen på temasiden om Book Creator på statped.no.

  Sjekkliste i Book Creator punkter

  Last ned bildet av sjekkliste i Book Creator (jpg).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!