Til hovedinnhold

Sånn vil jeg ha det

Støttemateriell for samtale om hvordan barn med autismespekterforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom vil ha det på skolen og skolefritidsordningen.

Forside støttemateriell
 1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Tourettes syndrom, Autismespekter, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Kartleggingsmateriell, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 2. Språk: Norsk
 3. Format: PDF
 4. Utgiver: Statped, 2020
 5. Forfatter: Av aukt. logopeder Ida Rosenqvist & Julia Andersson Oversatt og tilpasset norsk skole og skolefritidsordning av: Annelise Bølling Gundersen

Den voksne sin oppgave gjennom en samtale med barnet er å finne ut av hva eleven trenger, og hva vi kan gjøre for å legge bedre til rette for barnet, - både på system og individnivå. Det er viktig å få eleven til å se behovet for, og godta den tilpasningen og tilretteleggingen de trenger på skolen og på skolefritidsordningen.

For å lykkes med å tilpasse for eleven er det desto viktigere å lytte til elevens egne tanker om hva som hjelper i skolen, og hva som stresser eller gjør det vanskelig å være der. De har ofte kloke tanker om hva som kan hjelpe dem. «Sånn vil jeg ha det» er et materiell som kan gi støtte til denne samtalen. Verktøyet gir eleven en mulighet og opplevelse av medbestemmelse, samtidig som han/hun og lærer guides mot sentrale punkter i tilretteleggingen.

«Sånn vil jeg ha det» er primært rettet mot 3. til 6. trinn rettet mot barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser, som autismespekterforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom. Det kan også egne seg for eldre og yngre barn og ungdom, avhengig av kognitivt nivå og modenhet.

Om støttemateriellet

Støttemateriellet er laget i pdf og er delt inn Sånn vil jeg ha det på skolen og Sånn vil jeg ha det på SFO/AKS. Støttemateriellet tar for seg områdene:

 • Planlegging, organisering, gjennomføring og avslutning av aktiviteter
 • Instruksjoner og informasjon
 • Kommunikasjon og relasjoner
 • Å vise hva jeg kan
 • Energi og stress
 • Fysisk arbeidsmiljø

Hvert tema inneholder bilder som støtter opp om innholdsforståelsen av tema.

Les mer om støttemateriellet under Pedagogisk bruk.