Sensory Light Box | www.statped.no

Sensory Light Box

Sensory Light Box er en app som gir erfaringer med forholdet mellom årsak og virkning ved å gi visuelle og auditive tilbakemeldinger når du aktiverer skjermen.

Fakta og tilgjengelighet

fargestriper

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Autismespekter, Spedbarn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iOS, Android, Kognitive ferdigheter, Sansestimulering

Systemkrav: iOS 9 eller nyere. Android 4 eller nyere, Kindle Fire

Utvikler: www.cognable.com

I appen kan du velge mellom 24 ulike scener med animasjoner og tilhørende lyd. Det er en variasjon av beroligende lyder eller mer energiske. Animasjonene er konkrete, som regn, blader og stjerner, eller akstrakte som plasma og glødende elemeneter. 

 • Appen ble opprinnelig laget for barn med autisme og komplekse utviklingshemminger, men passer for alle som er på et tidlig utviklingstrinn og har behov for å opparbeide en forståelse av forholdet mellom årsak og virkning. Den vil også være egnet for de som trenger en motivasjon for øve på å aktivere hendelser på en skjerm, enten ved direkte berøring eller ved bruk av brytere.

  • Bruk den for å skape motivasjon til å berøre skjerm/bryter. Legg inn bakgrunnsbilder av ting du vet barnet responderer bra på.
  • Sett inn bilder barnet selv velger for å skape en personlig tilnærming
  • Ta bilder av nærmiljøet til barnet ute i løpet av de ulike årstidene. Sett de som bakgrunn og bruk effekter som regn, snø eller stjerner.
  • Inkludering: Appen egner seg godt som visuelle og auditive effekter i en forestilling. Koble nettbrettet til en interaktiv tavle eller et lerret og la eleven dele med andre det den styrer i appen. Dette kan f.eks. gjøres for å inkludere barnet i en forestilling eller presentasjon.
  • Koble til en mikrofon; dette gjør appen tilgjengelig for de som ikke kan styrer ved hjelp av berøring eller brytere. De kan bruke stemmen/pust for å aktivere effektene.
  • Hørsel og oppmerksomhet: Hør på de ulike lydene og snakk om dem. Er de lave, høye, raske, sakte?
  • Sansestimulering for de med synsnedsettelse eller utfordringer knyttet til synsfunksjonen.
 • Video laget av Richard Hirstwood.

  • Fargepalette: Velg farge på bakgrunn. Valg av farger til venstre for hvit gir lyse/hvite animasjoner mens valg av farger fra og med hvit og videre mot høyre gir mørke/svarte animsjoner.
  • Sett bilder fra kamerarullen som bakgrunn eller aktiver kamera for live-selfie mens du aktivere skjermen og bruker appen.
  • Aktiver bruk av en eller flere fingrer på skjermen.
  • Sett tidsintervaller for virkningen av årsaken
  • Bryterstyring: Brytere styrt av trykk/berøring eller aktiver ved bruk av lyd/pust.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!