Social Networks | www.statped.no

Social Networks

Social Networks er et kartleggingsmateriell som identifiserer faktorer som påvirker kommunikasjonen hos mennesker med store kommunikasjonsvansker.

Fakta og tilgjengelighet

Forside - Social Networks

Kategori: Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Bøker/hefter, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser

Pris: 100 kroner

Format: Zip som inneholder PDF og Word

Utgiver: Norsk versjon: Statped

Materiellet består av manual og noteringshefte i elektronisk utgave. Social networks er utarbeidet for fagpersoner, men stiller ikke krav om sertifisering.

Social Networks Noteringshefte

Kartleggingsmateriellet retter spesiell oppmerksomhet mot rollen samtalepartnere har i samhandling med personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. I Social Networks plasseres personens samtalepartnere i ulike sirkler, avhengig av hvilken relasjon den enkelte har til personen.

Social Networks kom i norsk utgave i 2006. Materiellet er utviklet i USA av Sarah Blackstone og Mary Hunt Berg (se Augmentative Communication Inc.).

Materiellet består av manual og noteringshefte i elektronisk utgave. Social networks er utarbeidet for fagpersoner, og stiller ikke krav om sertifisering.

Social Networks Noteringshefte kom i ny norsk utgave juni 2010. Den reviderte utgaven er tilsendt alle som tidligere har kjøpt Social Networks.

Amerikanske AugComInc har gitt svar på sentrale spørsmål om Social Networks.

 

Bestilling av Social Networks video (VHS/DVD) rettes direkte til Augmentative Communication Inc.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!