Støttemateriell for god praksis | www.statped.no

Støttemateriell for god praksis

Hvordan hjelpe nærpersoner til god samhandling og kommunikasjon med mennesker med store funksjonsnedsettelser? Heftet 'Støttemateriell for god praksis' viser blant annet hvordan kommunikasjonshefter og aktivitetsbeskrivelser kan se ut.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Multifunksjonshemming, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Tidlig innsats, Statpeds ressurser

Størrelse: 65 sider

Format: PDF

Utvikler: Statped

Forfatter: Espen Ursin ved Oslo Voksenopplæring Nydalen og Knut Slåtta i Statped

Heftet har som mål å vise hvordan tverrfaglige team kan utforme materiell som understøtter god praksis i møte med mennesker som har omfattende funksjonsnedsettelser. Eksempler på støttemateriell kan være:

  • Personlige presentasjoner
  • Kommunikasjonshefter
  • Beskrivelser av hvordan fritidsaktiviteter og daglige gjøremål kan gjennomføres
  • Deltagelsesplaner

Målgruppen for heftet er faglige team i boliger, dagsentra, barnehager, skoler og sykehjem.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!