Til hovedinnhold

Studenter med ADHD og Asperger syndrom

En veileder for innsikt, forståelse og kunnskap om tilrettelegging for den enkelte som tar høyere utdanning.

Mange ledninger i ulike farger og tykkelser snurret rundt hverandre
 1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, AD/HD, Videregående, Voksne, Veiledere, Bokmål, Læringsstrategier, Struktur, Sosiale ferdigheter
 2. Språk: Bokmål
 3. Format: PDF
 4. Utgiver: Universell, 2016
 5. Forfatter: Elinor Jeanette Olaussen, Universell.

Formålet med denne veilederen er å bidra til et større kunnskapsgrunnlag om studentene i målgruppa. Veilederen skal gi dybdekunnskap og fungere som en verktøykasse og oppslagsverk i det daglige arbeidet med tilrettelegging i høyere utdanning.

Innhold

Den skriftlige veilederen er strukturert i to hoveddeler, hvor del en inneholder de første fem kapitlene som består av:

 • Dybdekunnskap om diagnosene (kapittel 2)
 • Erfaringer fra studenter med ADHD og Asperger syndrom (kapittel 3)
 • Lærestedenes erfaringer med gode tilretteleggingstiltak (kapittel 4)
 • Erfaringer fra læresteder i utlandet (kapittel 5).

Del to har til hensikt å gi anbefalinger om hensiktsmessig tilretteleggingspraksis og være en verktøykasse i det daglige arbeidet. Her presenteres:

 • En oversikt over anbefalte tiltak for studentene (kapittel 6)
 • Offentlige ressurser man kan støtte seg på (kapittel 7)
 • Tips om lesestoff, dokumentarer og applikasjoner som kan øke kunnskap og forståelse både for støtteapparat og studenten selv (kapittel 8).

Målgruppe

Målgruppen for veilederen er fortrinnsvis rådgivere som arbeider med å tilrettelegge for studenter med funksjonsnedsettelse i høyere utdanning. Samtidig vil den kunne tilby relevant kunnskap til rådgivere i videregående skole, slik at de kan bistå studentene med veiledning i overgangen til høyere utdanning, og sikre at studentene tar tidlig kontakt vedrørende sine behov. Studenter med ADHD og Asperger syndrom er en forlenget målgruppe, og kan ha spesielt glede av ressursdelen i kapittel 8.1.

Veilederen har blitt til gjennom et godt samarbeid med et utvalg læresteder, nasjonale kompetansesentra og innspill fra studenter. Referansegruppe for prosjektet; Michael Lensing og Egil Midtlyng fra Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), Christine Misje Moen fra NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, Trine Neset Brødremoen fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Kirsten Brauti og Tor Brænde fra Universitetet i Oslo, og Hanne Kvello fra NTNU.