Tiimo | www.statped.no

Tiimo

Tiimo er en ikonbasert dagsplan som gir oversikt og kan gi støtte til barn med behov for struktur og forutsigbarhet. 

Fakta og tilgjengelighet

appikon

Kategori: Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Autismespekter, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Apper/programvare, iOS, Android, Struktur, Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming

Språk: Engelsk og dansk

Systemkrav: iOS 8.0 og Android

Utvikler: Tiimo

Tiimo er en visuell kalender som viser daglige aktiviteter. Appen er utviklet for barn med behov for struktur og forutsigbarhet i hverdagen, deres foresatte, lærere eller andre støttepersoner.

Kalenderen er visuell, og aktiviteter som legges inn kan tilknyttes tekst, symboler og farger. Ved bruk av verktøyet kan barnet holde oversikt over hva som skal skje nå, og hva som skal skje gjennom hele dagen. Appen gir varslinger i form av vibrasjoner når en aktivitet begynner og når den slutter. Tiimo er spesielt godt egnet for smartklokke, men fungerer også på nettbrett og smarttelefon. Nedtelling og vibreringsfunksjonen som varsler overganger er spesielt virkningsfulle når barnet har verktøyet tilgjengelig hele tiden og kjenner vibreringen godt.

 • Tiimo er spesielt utviklet for personer som trenger struktur, forutsigbarhet og påminnelser i hverdagen. Det kan være personer med autismespekterforstyrrelse, ADHD, eller barn som av andre årsaker har behov for god forutsigbarhet og struktur. Appen er ikonbasert, noe som kan hjelpe de som har behov for visuell støtte. Dette kan gjelde personer med ulike lærevansker, utviklingsforstyrrelser, ervervet hjerneskade eller psykisk utviklingshemning.

  Struktur og forutsigbarhet er viktig i hverdagen og i skolesammenheng for:

  • Selvstendiggjøring
  • Trygghet
  • Redusering av indre uro og stress.
  • Hjelpe barnet med å fokusere på det som er viktig

  En god dagsoversikt skaper trygghet, struktur og forutsigbarhet. Dette kan styrke muligheten for læring og selvstendig deltakelse i felleskapet.

  • Hjem og skole kan samarbeide om å legge inn aktiviteter
  • Dagsplanen kan redigeres og oppdateres kontinuerlig
  • Barnet kan med fordel involveres i planleggingen og opprettingen av aktiviteter
  • Bruk fargekoder og ikoner. Aktiviteter kan utformes med forklarende tekst, farge og ikoner eller emojier. Dette ser gøy ut for barna og er med på å skape en god visuell oversikt. En konsekvent bruk av fargekode og ikon kan være viktig
  • Aktiviteter kan lagres som rutiner. Dette kan være faste aktiviteter som gjentas daglig, ukentlig, eller med et annet ønsket tidsintervall
  • Opprett brukerkonto på nettsiden https://www.tiimoapp.com/da/signup
  • Prøv 1 måned gratis
 • Verktøyet er både et planleggingsverktøy og en dagsplan. Planleggingen og opprettingen av aktivitetene på dagsplanen kan utføres direkte i appen eller på produsentens nettside. Dagsplanen synkroniseres og blir tilgjengelig på brukerens nettbrett, smarttelefon eller smartklokke.

  På nettsiden finnes veileder, videoguide, tips til god bruk og en chatfunksjon der du kan stille spørsmål om bruk av programmet.
  Klikk her for å gå til videoguide

  • Nedtellingsfunksjon
  • Varsling ved overgang til ny aktivitet
  • Innstilling av varslingsstyrke

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!