Til hovedinnhold

Utredning av ADHD hos minoritetsspråklige elever i grunnskolen

Artikkelen presenterer framgangsmåter, verktøy og funn fra et forsøks- og utviklingsprosjekt - "Utredning av ADHD hos minoritetsspråklige elever i grunnskolen".

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Flerspråklighet, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Artikler, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Forfatter: Meral R. Øzerk og Jan Arne Handorff.

Utredningen det henvises til i artikkelen foregikk i en toårsperiode, fra høsten 2005 til høsten 2007.