Vis Timer | www.statped.no

Vis Timer

Appen VisTimer gir deg mulighet til å strukturere tiden med visuell nedteller.

Fakta og tilgjengelighet

Logo Vis Timer

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Autismespekter, AD/HD, Apper/programvare, iOS, Struktur

Systemkrav: Krever iOS 4.3 eller nyere. Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.

Utvikler: mindfultools.gnoup.com

VisTimer er et hjelpemiddel som visualiserer tid. Nedtelleren er til nytte dersom man har vansker med å forstå begrepet tid eller strukturere tidsbruk. Nedtelleren vises som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd og du kan også stille inn en «tidlig varsel». Den gir et lydsignal når tidsintervallet nærmer seg slutten, slik at man kan forberede seg på endring og avslutte nåværende aktivitet.

 • Visuell tidsnedteller kan være et godt hjelpemiddel for barn som strever med planlegging, organisering, konsentrasjon og/ eller oppmerksomhet. Det kan være barn med ervervet hjerneskade, diagnose innen autismespekteret, ADHD eller andre vansker som gjør at de har behov for visualisering av tid. Sirkelen synliggjør tiden som er igjen og eleven trenger ikke forstå tall for å bruke den.

  Bruk av tidtaker vil også kunne bidra til en mer forutsigbar arbeidsøkt. Med VisTimer kan du stille inn «tidlig varsel» som gjør at eleven kan få en påminnelse om at arbeidsøkten snart er over og forberede seg på å avslutte. Dette vil også kunne bidra til at overgangen til neste aktivitet glir lettere, spesielt om eleven også vet hva som skal skje.

  • Bevisstgjøring og elevmedvirkning: Gjør eleven bevisst på hva som er hensikten med nedtelleren. Bli enige om når nedtelleren bør brukes.
  • Eierforhold: la eleven/elevene være med på å velge farge på sirkel, alarmlyd, antall minutter for «tidlig varsel» og andre tilpasninger i innstillinger for å gi eleven eierforhold til hjelpemiddelet.
  • Inkludering: Bruk av nedteller kan bidra til at en elev i større grad kan delta i klasseromsundervisning. I kombinasjon med andre tilretteleggelser, som for eksempel bruk av oppskrifter, vil eleven få en mer forutsigbar arbeidssituasjon og hjelp til å komme i gang med aktiviteten.
  • I klasseromsundervisning kan alle elevene dra nytte av å strukturere aktiviteter og arbeidsøkter ut fra tid. Nedtelleren kan vises på interaktiv tavle eller projektor slik at alle kan dra nytte av den og hjelpemiddelet alminneliggjøres.
  • Andre nedtellere: Du kan også bruke andre typer nedtellere. Klokkefunksjonen innebygd i en iPad har nedteller med rød sirkel som visualiserer tiden. Den har derimot ikke funksjoner som «tidlig varsel» eller muligheten til å endre farge på sirkel.
  • Knapp for start og pause
  • Resetknapp
  • Velge lydsignal som spilles av når tidsintervallet starter og stopper
  • «Tidlig varsel» – det vil si varsel noe før tidsintervallet er slutt
  • Velge fargen på kakediagrammet som telles ned og farge på tekst
  • Stille inn størrelsen på tallene som viser hvor lang tid som har gått

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!