Visuell og konkret matematikk | www.statped.no

Visuell og konkret matematikk

En av de viktigste grunnene til at en barn, unge og voksne strever med matematikk, er at den altfor tidlig blir veldig abstrakt. I filmmaterialet «Visuell og konkret matematikk» vies eksempler på hvordan man kan nærme seg matematikk på en mer utforskende og konkret måte.

Fakta og tilgjengelighet

konkreter

Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet

Språk: Norsk

Pris: 100 kr

Format: Vimeo (tidligere på DVD)

Utgiver: Statped

Om matematikk blir for abstrakt for tidlig kan barn og unge miste tillit til egen tenkning. Noe blir galt, de forstår ikke hva eller hvorfor, de begynner å forvente at de ikke skal klare å forstå, og de konsentrerer seg om å huske regler. Men det behøver ikke være slik.

Farger og former

Numicon-materiellet er en tilnærming til matematikklæring der barn og unge kan oppdage og forstå mønster, tall, tallsystem og regning. Materiellet består av fargerike tallformer, ulike tallinjer, bilder, tallkort og mye mer som inviterer barn til å oppdage matematiske strukturer og relasjoner.

Numicon tallformene innbyr til å se tallene, ta på dem og bevege dem rundt, og til og med regne med dem. Det at barn og unge kan se og utforske tallene, se og sjekke om egen tenkning stemmer gir selvtillit og utholdenhet.

Gode eksempler

Filmen viser Numicon i bruk. Det gis innblikk i læringssituasjoner der Numicon brukes hjemme, i barnehagen, i skolens begynneropplæring, ungdomstrinn og videregående opplæring. I tillegg viser filmen glimt fra pedagogers arbeid med Numicon i lærende nettverk.

Det vises hvordan barn, unge og voksne bruker Numicon i aktivitet, som forestillinger og for å kommunisere når de arbeider med matematiske begreper og problemløsning. Målgruppen for filmen er foreldre, førskolelærere, lærere, studenter, PPT og andre som er opptatt av å legge til rette for aktiviteter og læringssituasjoner som skaper mestring.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!