Til hovedinnhold

DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker JAWS

FSReader 3 er et program for lesing av DAISY-bøker. Det installeres automatisk med JAWS 15 og senere versjoner.

I FSReader 3 kan du selv avgjøre om du vil lese ei bok på leselist, med innlest tale eller med kunstig tale, og du kan enkelt veksle mellom disse alternativene underveis. Bildebeskrivelser og kommentarer får du imidlertid bare som innlest tale.

Kom i gang med FSReader 3

Første gang du starter FSReader 3 er det antakelig ei åpen bok der. Den trenger du ikke å bry deg om.

Programvinduet til FSReader 3 består av innholdet i boka og en "trestruktur" ved siden av. Trestrukturen er ment for navigering, og viser i utgangspunktet hovedoverskriftene i boka. Du veksler mellom trestruktur og innhold med hurtigtasten F6.

Åpne ei bok

Du åpner ei ny bok ved å trykke Ctrl+o. Da får du fram den vanlige dialogen for å åpne ei fil. Naviger deg fram til der boka du vil lese er, og velg fila ncc.html. Trykk Enter og vent ei stund; gjerne ett minutt eller to. Det er mye som skal lastes inn, og det tar tid.

Så snart boka er åpen og klar til lesing, vil du finne tekst på leselista. Om FSReader ikke starter automatisk først i boka, trykker du Ctrl+Home for å gå til starten av boka.

Lese boka med innlest tale og leselist

For å starte eller stoppe avspilling av den innleste teksten, trykker du Ctrl+p. Legg merke til at teksten på leselista vil endre seg etter hvert under avspilling av den innleste talen. Du kan når som helst stoppe den innleste talen med Ctrl+p og lese videre på leselista.

Tips: Slå gjerne av talen i JAWS hvis du skal høre den innleste teksten i boka. Da slipper du at innleseren og talesyntesen snakker i munnen på hverandre. Du slår talen av eller på i JAWS ved å trykke Ins+Mellomrom, og deretter s.

Skjulte lenker

FSReader 3 viser boka som ei nettside. For å synkronisere lyd og tekst er hver setning i fulltekstlydboka lagt inn som en lenke. Fra nettleseren din er du nok vant til at lenker vises med punkt 7 og 8 på leselista. Da blir det vrient å lese lengre tekster! Derfor er det laget en liten tilpasning til den norske versjonen av FSReader 3 som slår av understreking/opplesing av lenkene. Du kan få denne tilpasningen fra leverandøren. Da får du også vite hvordan tilpasningen installeres. Du kan eventuelt fjerne understrekingen selv. I JAWS 17 gjøres det slik:

  1. Start Jaws 17
  2. Start FSReader 3 norsk versjon
  3. I FS Reader: Trykk Ins+F2 for å gå til Jaws verktøy, pil ned til Settings Senter og trykk Enter. Du kommer til innstillinger for FSReader.
  4. Du er i søkefeltet. Skriv understrek, pil ned til understreking og trykk Mellomrom for å fjerne avkrysningen.
  5. Trykk Bruk og deretter OK

Navigere i boka

Finne overskrifter

Som JAWS-bruker er du kanskje vant til å bruke hurtigtasten Ins+F6 for å samle overskrifter i Word eller på ei nettside? Den hurtigtasten virker her også, for FSReader 3 presenterer boka som ei nettside! Det kan være mange overskrifter, så listeverktøyet i JAWS kan bruke litt tid på å lage lista over overskriftene i boka. I lista kan du bla med piltastene. Du kan også skrive inn de første bokstavene i navnet på overskrifta du vil finne. Fokus flyttes da til første forekomst som samsvarer med det du har søkt etter. Trykk Enter for å velge.

Vil du hoppe til neste overskrift når du er i teksten, kan du trykke h. Vil du gå tilbake til forrige overskrift, trykker du Shift+h. Dette virker også mens du spiller av den innleste talen.

Du kan også velge å bruke trestrukturen i boka for å finne overskrifter, men vær oppmerksom på at du ikke kan søke med Ctrl+f i trestrukturen.

Gå til side

Ønsker du å gå direkte til ei side i boka, trykker du Ctrl+g. Da får du presentert et slags rutenett med alle sidetallene i boka. Du kan taste inn sidetallet til den sida du vil gå til, og trykke Enter, men sjekk først at du har satt fokus på riktig sidetall!

Sidesøket søker bare framover. Ønsker du å søke bakover i boka, til ei tidligere side, er det enklest å trykke Ctrl+Home når du er i sidesøkdialogen. Da setter du fokus på side 1, og kan søke framover til den sida du vil gå til.

Søke i teksten

Du kan søke i teksten ved å trykke Ctrl+f. Skriv inn søkebegrepet og trykk Enter. Fokus vil flyttes til første forekomst av begrepet du har søkt etter. Gjenta søket med F3.

Hente ut innhold fra boka

Du kan kopiere tekst fra fulltekstlydboka og lime den inn i et tekstbehandlingsprogram, f.eks. Word, med Ctrl+c, Ctrl+v.

Hjelp i FSReader 3

Hvis du vil lære mer om hvordan FSReader fungerer, kan du lese hjelpefilen som følger med (på engelsk). Du åpner den ved å trykke F1.