Om tilrettelagte skolelydbøker

En skolelydbok fra Statped er en digital bok med både lyd og tekst, og som også er tilrettelagt for synshemmede.

Bøkene beskriver visuelle elementer, og overskrifter går direkte til riktig sidetall. 

DAISY-bøker med overskrifter og sidetall 

De eldste bøkene, som det fortsatt er flest av i basen vår, er DAISY-bøker med innlest tale, og med overskrifter og sidetall fra den trykte boken. Tekst og bilder i den trykte boken vises ikke, men teksten er lest inn under tilhørende overskrift eller sidetall. Du finner også beskrivelser av visuelle elementer, eksempelvis figurer og bilder. Informasjonen på sidene er i all hovedsak som i den trykte boken. 

DAISY-fulltekstbøker 

Bøker av nyere dato er tilrettelagt i fulltekst. DAISY-fulltekstbøker skiller seg fra DAISY-bøker med overskrifter og sidetall ved at teksten fra den trykte boken også er med. Dette omfatter brødtekst, bildetekster, ordforklaringer med mer. Teksten er synkronisert på setningsnivå. Det innebærer at én og én setning blir markert mens den blir lest opp. De fleste avspillingsprogrammer for DAISY-bøker gjør det mulig å forstørre tekst, endre kontrast og skifte bakgrunnsfarge.

En DAISY-spiller kan spille av både DAISY-bøker med overskrifter og sidetall og DAISY-fulltekstbøker.

Utlån av skolelydbøker

Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) samarbeider om å distribuere lydbøker. Alle bøker er tilgjengelig via samme portal, og lånere hos begge institusjoner har tilgang til de samme bøkene.    

Gå til Lån skolelydbøker.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!