Til hovedinnhold

Om tilrettelagte skolelydbøker

En skolelydbok fra Statped er en digital bok med både lyd og tekst som er tilrettelagt for elever med nedsatt syn og lesevansker.

I Statpeds bokbase finner du digitale lærebøker spesielt tilrettelagt for elever med nedsatt syn og lesevansker. All tekst i bøkene er lest inn av en innleser, og bøkene inneholder beskrivelser av alle visuelle elementer som bilder, figurer, diagrammer o.l. I tillegg er alle overskrifter og sidetall søkbare.

Statpeds bøker er i DAISY-format (Digital Accessibel Information System) og kan spilles av på PC med medfølgende bokavleser-programvare, på hardware avspillere som DAISY-spillere og i appen Tibi.

Alle bøkene i bokbasen har innlest tale, men tekstmessig skiller nyere produksjoner seg fra de eldre. De eldste bøkene inneholder tekstmessig kun overskrifter og sidetall fra den trykte boken. Tekst og bilder i den trykte boken vises ikke hvis du spiller av boken på en PC eller et nettbrett, men bokens tekstinnhold er lest inn under tilhørende overskrift eller sidetall og er dermed søkbare. I tillegg er alle bilder og visuelle elementer beskrevet.

Bøker av nyere dato er tilrettelagt i fulltekstformat. Dette betyr at hele bokens tekstinnhold er mulig å lese på skjerm. Dette omfatter brødtekst, oppgaver, bildetekster, ordforklaringer mm. Teksten er synkronisert med innlest lyd på avsnittsnivå. Det innebærer at ett og ett avsnitt blir markert på skjermen mens det blir lest opp. Det er også mulig å søke i teksten.

Bokavleserprogrammet Nettleserbok følger med i mappen til hver enkelt bok og du trenger ikke å laste den ned separat.

Tilrettelegging av lydbøker

I Statpeds lydbøker er overskriftene i boken lagt på nivåer i en hierarkisk struktur, for eksempel kapitler på nivå 1, underoverskrifter på nivå 2 og så videre. I en trykket bok kan man skanne siden med blikket. I en lydbok leses tekstene lineært, det vil si en tekst etter en annen. Derfor må som oftest tekster i margen, oppgaver, stikkord, bilder og annet som dukker opp parallelt med teksten flyttes i etterkant av hovedteksten de hører til. Det betyr at f.eks. oppgaver, bilder, stikkord og figurer kan befinne seg på en annen side i lydboken enn i den trykte boken. Lydboken viser stort sett ikke bilder, i stedet blir det gitt en beskrivelse.

Dersom den trykte boken inneholder periodesystemet er dette utelatt i den tilrettelagte boken, men kan lånes som en egen bok.

Utlån av skolelydbøker